Untitled

By Prasenjit Sengupta

Item No. psengupta

Rs. 200,000 / US $. 3,030

Medium : Oil on Canvas

Size : 48 x 49.5 inches / 121.92x125.73 cm

Year 1994

Buy Now

Other Works by Prasenjit Sengupta